Goście

Wykłady gościnne

Prof. dr hab. Tomasz Bulik

/Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski/

Tomasz Bulik – obecnie profesor w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Międzynarodowej Agendzie Badawczej Astrocent. Członek korespondent PAN. Ukończył studia na wydziale Fizyki UW w 1988, następnie uzyskał stopień doktora w Penn State University w 1993, a potem kontynuował pracę w University of Chicago. W 1996 przeniósł się do Polski gdzie rozpoczął pracę w Centrum Astronomicznym M. Kopernika PAN. Od 2005 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się astrofizyką teoretyczną, w tym badaniem źródeł rentgenowskich, fizyką silnych pól magnetycznych, błyskami gamma, orz strukturą i własnościami gwiazd neutronowych. Zainicjował  badania nad populacja układów podwójnych i astronomią fal grawitacyjnych.  Prace te wykonane wraz z prof. Belczyńskim doprowadziły do przewidywania, że najczęstsze źródła fal grawitacyjnych to zlewanie czarnych dziur, co zostało potwierdzone przez obserwacje LIGO i VIRGO.

Prof Bulik jest członkiem współpracy VIRGO i uczestniczył w odkryciu fal grawitacyjnych. Ponadto prof. Bulik uczestniczył w obserwacjach wysokoenergetycznych teleskopem HESS w Namibii. Był koordynatorem prac poszukiwania i charakteryzacji miejsc na budowę teleskopu CTA. Obecnie bierze udział w przygotowaniach do budowy Teleskopu Einsteina –  nowego obserwatorium fal grawitacyjnych. Obecnie zajmuje się badaniem własności źródeł promieniowania grawitacyjnego oraz redukcją szumów na niskich częstotliwościach w VIRGO. Jest członkiem Einstein Telescope steering committee.

Prof. dr hab. Szymon Malinowski

/Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski/

Wybitny polski fizyk atmosfery i popularyzator nauki. Absolwent Wydziału FIzyki Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z działem Fizyki Atmosfery, Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2003 – 2012 był dyrektorem tego działu, a od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Komitetu Geofizykii Polskiej Akademii Nauk. Od 2020 roku kierownik zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego powołanego przez prezesa Polskiej Akademii Nauk. Współzałożyciel i edytor popularnonaukowego portalu internetowego “Nauka o Klimacie”, jednego z najlepszych źródeł wiarygodnych informacji na temat zmian klimatycznych. Główny bohater filmu dokumentalnego “Można Panikować” nakręconego przez Jonathan’a L. Ramsey’a. Częsty gość w programach telewizyjnych i radiowych, w których wyjaśnia fizyczne podstawy naszej wiedzy o klimacie. Autor licznych publikacji w dziedzinie fizyki atmosfery.

Dr hab. inż. Witold Jacak

/Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska/

Dr Jacak jest fizykiem teoretycznym skupionym na badaniu podstaw mechaniki kwantowej, kwantowej teorii informacji, zjawisk nielokalnych i nano-plazmoniki. Jego specjalizacja obejmuje dekoherencja, kwantowa komunikacja, przetwarzanie informacji kwantowej i sprzężenia światła z materią. W swoich badaniach zajmował się przede wszystkim protokałami kryptografii kwantowej i dystrybucją kluczy kwantowych (QKD). Obecnie pracuje w tematyce plazmoniki nanocząstek metalicznych, badając kwantowe efekty związane z kolektywnymi wzbudzeniami elektronów i plazmonami-polarytonami.

Mentorzy

dr hab. Grzegorz Brona

/Fizyk, Prezes i współzałożyciel Creotech Instruments/

Dr hab. Grzegorz Brona obronił doktorat w 2007 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie fizyki wysokich energii. Jest współautorem kilkuset artykułów naukowych w takich czasopismach naukowych jak “Physical Review Letters”, “Nuclear Instruments and Methods” i “Nature”. Od roku 2009 do roku 2011 pracował w CERN, gdzie był odpowiedzialny za oprogramowanie dla detektorów promieniowania i zarządzanie jedną z grup badawczych pracujących przy LHC.

Został współzałożycielem (w 2012), wiceprezesem i prezesem zarządu firmy Creotech Instruments S.A. – największej polskiej firmy działającej w sektorze kosmicznym. Brał udział w wielu projektach wykonanych przez Creotech we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, między innymi: Exomars-2016, Proba-3, OPSSAT, ASIM, JUICE, COMET INTERCEPTOR.

Od roku 2015 do 2018 był członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. 12. marca 2018 roku został wybrany na prezesa tej instytucji przez premiera RP. Przeprowadził negocjacje związane z dołączeniem Polski do międzynarodowego konsorcjum EUSST i europejskiej grupy robotyki kosmicznej PERASPERA. Doprowadził do dołączenia Polskiej Agencji Kosmicznej do ISECG i IAF. Zaproponował również Narodowy Program Kosmiczny. Dzięki jego wysiłkom były możliwe prawne zmiany pozwalające na testowanie polskich rakiet suborbitalnych. Podpisał w imieniu Polskiej Agencji Kosmicznej porozumienia z Izraelską Agencją Kosmiczną (ISA) i Rumuńską Agencją Kosmiczną (ROSA).

Obecnie ponownie jest prezesem Creotech Instruments S. A.. Jest również koordynatorem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego i członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Należy również do Rady Programowej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.

dr Anna Chrobry

/Fizyczka eksperymentalna, aktywistka różnorodności w STEM/

Kariera dr Anny Chrobry, zainspirowana przez prof. Skłodowską-Curie, doprowadziła ją do zostania fizyczką eksperymentalną. Następnie podążyła za swoją pasją do eksploracji kosmosu i zatrudniła się w Niemieckim Mieście Kosmicznym – Bremen.

Szczerze wierzy, że europejska współpraca jest niezbędna by sektor kosmiczny mógł się dalej rozwijać, a w szczególności, że istotna jest wymiana doświadczeń między krajami, które od dawna pracują w sektorze kosmicznym – jak Niemcy, a nowo przybyłymi gośćmi – jak Polska. Podążając na łacińską maksymą „spiritus movens” obecnie poświęca swoją energię by zainicjować i ustanowić interdyscyplinarne polsko-niemieckie studia magisterskie „Engineering and Managments of Space Systems (EMSS)”.

Jej osobistą misją jest uwidacznianie wkładu kobiet w rozwój branży STEM. Jest założycielką i koordynatorką kampanii w mediach społecznościowych zatytułowanej „100 inspirujących fizyczek”. Za swoje osiągnięcia dr Chrobry została rozpoznana jako inspirująca fizyczka przez Niemieckie Towarzystwo Fizyczne (DPG).

dr Mario Alejandro Mejía Escobar

/Inżynier Materiałów, Saule Technologies, Wrocław/

Inżynier Materiałów i doktor, obecnie pracuje jako Inżynier Materiałów w Saule Technologies. Pasjonat badań naukowych związanych z inżynierią materiałową ma ponad 14 lat doświadczenia, szczególnie z metalami, polimerami, materiałami ceramicznymi i kompozytami skupionymi na zastosowaniach w nanotechnologii i fotowoltaice. Jest również inżynierem z dużym doświadczeniem w transferze technologii z laboratorium do wielkoskalowej produkcji w Ameryce Łacińskiej i Europie. Ma duże doświadczenie w pracy w reżimie „cleanroom”, zarządzaniu projektami, nauczaniu i jest aktywnym członkiem programu Entrepreneur and Leader of Innovation (Royal Academy of Engineering, Wielka Brytania).

Poza pasją do nauki uwielbia rowery i jest doświadczonym kolarzem.

dr hab. Łukasz Gondek

/Fizyk eksperymentalny; Kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie/

Fizyk eksperymentalny, obecnie kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). W 2021 roku członek grupy rozwijającej Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040. Od 2012 do 2018 członek rady naukowej berlińskiego Neutron Scattering Center. Współpracował z wieloma grupami międzynarodowymi, głównie z Niemiec, Japonii i Szwecji. Ekspert w dziedzinach magnetyzmu, krystalografii, nanotechnologii i przechowywania wodoru (ponad 100 publikacji). Opiekun wielu odnoszących sukcesów studenckich projektów – między innymi projektu pierwszej polskiej łodzi napędzanej wodorem.

Ostatnimi laty prowadzi dość nietypowy (dla fizyków) kurs “Organizacja i finansowanie badań” podczas którego dzieli się swoim doświadczeniem na temat planowania kariery naukowej. Poza nauką jest uzależniony od muzyki, a konkretnie cięższych brzmień metalowych. Razem ze współpracownikami z Wydziału występuje (jako gitarzysta) w trakcie wykładów “Fizyka Dźwięku”.

dr Tomasz Gubiec

/Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego/

Dr Tomasz Gubiec zajmuje się fizyką układów złożonych, w szczególności zastosowaniami fizyki w ekonomii (procesy stochastyczne, krachy giełdowe), układach społecznych (propagowanie się opinii, kultury i języków) i ryzykiem systemowym (stabilność systemu bankowego). Stypendysta Fulbrighta i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Opiekun specjalności Metody Fizyki w Ekonomii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun licznych odnoszących sukcesy studentów m.in opiekun pracy doktorskiej nagrodzonej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą im. Zygmunta Florentego Wróblewskiego w 2021 roku

dr inż. Katarzyna Gwóźdź

/Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska/

Dr inż. Katarzyna Gwóźdź pracuje w Katedrze Technologii Kwantowych na Politechnice Wrocławskiej, gdzie prowadzi prace badawcze dotyczące nowych materiałów do zastosowań w fotowoltaice, elektronice oraz optoelektronice. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą badania defektów w półprzewodnikach metodami elektrycznymi, efektów plazmonowych w fotowoltaice oraz zastosowania materiałów piro- i ferroelektrycznych w fotoogniwach. W 2020 roku obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną „Optymalizacja ogniw fotowoltaicznych ZnO-Si”. Wyniki jej prac są publikowane w prestiżowych czasopismach, między innymi: Nano Energy czy Applied Physics Letters. W ramach programu DAAD spędziła ponad rok na Politechnice Drezdeńskiej. Aktywnie wspiera grono młodych naukowców poprzez członkostwo w Radzie Młodych Naukowców. Jest opiekunem naukowym studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, z którymi współpracuje w ramach projektów naukowych, które prowadzi.

Patrycja Karwowska

/Polska Agencja Kosmiczna/

Ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna na Politechnice
Warszawskiej (specjalizacja: materiały i nanostruktury oraz ekologiczne źródła energii) oraz
kurs Aerospace Information Technology na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu.
Uczestniczyła w licznych kursach i konferencjach międzynarodowych z zakresu technologii
kosmicznych m.in. Introducing to Space for Engineers – phase A/B.
Od 2016 roku, jest pracownikiem Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Specjalizuje się w tematyce
eksploracji kosmicznej, misjach eksploracyjnych oraz harmonizacji technologii wykorzystywanych
w przestrzeni kosmicznej. Interesuje się także astrofizyką oraz zarządzaniem prawami własności
intelektualnej w szczególności w branży kosmicznej. Jest doradcą w komitetach programowych
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dot. eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej,
członkiem Międzynarodowej Grupy Koordynacyjnej Eksploracji Kosmosu (ISECG) oraz
Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Eksploracji Marsa.

Konrad Klepacki

/Kierownik projektów, innowator i aktywista klimatyczny/

Prowadził projekty wysokich technologii od rozwiązań dla telewizji cyfrowej, przez bezzałogowe pojazdy pływające, po kompleksową budowę fabryk leków.

Korzystając z metody TRIZ bierze udział (i czasem wygrywa) w konkursach na innowacje np. na system nawigacji satelitów dla US Air Force Space Command.

Ostatnimi laty z pasją poświęca się zagadnieniom związanym z katastrofą klimatyczną. Pracuje nad realnym obniżeniem śladu węglowego na poziomie miast i przemysłu energetycznego m.in. zrealizował pierwszy w Europie kompletny trójwymiarowy skan termiczny dziesiątek tysięcy budynków w mieście.

dr Piotr Nyczka

/Fizyk Systemów Złożonych, Politechnika Wrocławska/

Obronił swój doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie pracował kilka lat jako postdoc w grupie Biologii Systemów na Uniwersytecie Jacobs’a w Bremen. Niedawno przeprowadził się z powrotem do Polski i rozpoczął badania na Politechnice Wrocławskiej.

Jest pod ciągłym wrażeniem jak fizyka i matematyka przenikają się nawzajem i wspólnie pozwalają opisywać zjawiska, które zazwyczaj są postrzegane jako niezwiązane z tymi dyscyplinami. Interesuje go fizyka systemów złożonych, w szczególności systemów społecznych i biologicznych. Sieci złożone są jego tajną bronią.

Justyna Pelc

/Zespół Innspace; Polskie Stowarzyszenie Astrobiologiczne/

Justyna jest inżynierem i liderką zespołu Innspace. Innspace to interdyscyplinarny zespół realizujący projekty związane z kosmosem, takie jak projekty baz kosmicznych i pojazdów. Razem wygrali wiele konkursów, w tym Student Aerospace Challenge, zajęli 5. miejsce w konkursie Mars Colony Prize, zdobyli nagrody Gold Winner i tytuł zwycięzcy za dwa projekty w konkursie Future Mars Life Competition i wiele innych. Justyna jest również członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Astrobiologicznego z którym organizuje webinary, wydarzenia i prowadzi kanał na YT – PTAstrobio.

Współpracuje z innymi stowarzyszeniami astronautycznymi. Justyna jest członkinią Advisory Board of Mars Society South Asia i sędzią podczas konkursów robotycznych i kosmicznych organizowanych przez tę organizację. Objęła rolę National Contact Point dla Polski w Space Generation Advisory Council. Została nagrodzona tytułem “Wschodzącej Gwiazdy Polskiego Sektora Kosmicznego” w konkursie Constellations 2020, nagradzającego firmy i ludzi zaangażowanych w rozwój polskiego sektora kosmicznego.

To już wszyscy goście! Zapraszamy do odwiedzenia ScienCon Online, by zobaczyć transmisję z naszych wykładów!