Harmonogram

Harmonogram w wersji pdf można pobrać tutaj.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu w uzasadnionych sytuacjach.