Projekty

Projekt zrealizowany przy wsparciu z programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nazwa projektu: “Organizacja międzynarodowego konkursu planowania przyszłych badań naukowych ScienCon 2022.”

Kwota finansowania: 50 182.00 zł
Całkowita wartość zadania: 61 182.00 zł

Opis projektu: Głównym celem projektu jest upowszechnianie proaktywnej, odpowiedzialnej postawy przyszłych młodych naukowców wobec wyzwań stojących przed współczesnym społeczeństwem. Dodatkowe cele obejmują rozwój szeroko rozumianych umiejętności miękkich uczestników konkursu, szerzenie idei pokojowej, międzynarodowej współpracy naukowej oraz promocję polskiej nauki i kultury wśród studentów z Polski i zagranicy.