ScienCon 2022

31 Marca - 3 Kwietnia 2022 Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach